Επιστροφή

Αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης έως 10 Απριλίου 2020

 

Αναστολή λειτουργίας της Βιβλιοθήκης έως 10 Απριλίου 2020

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αναστέλλει τη λειτουργία της ύστερα από απόφαση της Πρυτανείας (21-3-2020) σχετικά με την απαγόρευση λειτουργίας του Πανεπιστημίου σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας για την προστασία από την διάδοση του Κορoναϊού COVID-19 από Σάββατο 21-3-2020 μέχρι την Παρασκευή 10-4-2020.


Στο πλαίσιο αυτό:

  • Αναστέλλονται όλες οι επιστροφές βιβλίων έως τις 10-4-2020.
  • Αγνοήστε τυχόν αυτοματοποιημένα μηνύματα έως τις 10-4-2020.
  • Δε θα προωθούνται αιτήματα διαδανεισμού έως τις 10-4-2020
  • Για βεβαιώσεις μη εκκρεμοτήτων με τη Βιβλιοθήκη, που απαιτούνται για την ορκωμοσία σας, μπορείτε να κάνετε αίτηση στο library@uoi.gr και η βεβαίωση θα σταλεί είτε σε εσάς προσωπικά ή στη Γραμματεία σας. 
  • Για κατάθεση μεταπτυχιακών εργασιών και παραλαβή της βεβαίωσης κατάθεσης που απαιτείται για την ορκωμοσία σας, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2651005958 ή με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση library@uoi.gr.
  • Για εκκρεμότητες με την υπηρεσία Εύδοξος, επικοινωνήστε με μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση library@uoi.gr.
  • Αν έχετε κάποιο άλλο ερώτημα, επικοινωνήστε με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης τηλεφωνικά στο 2651005958 ή ηλεκτρονικά στο library@uoi.gr.
  • Ενημερωθείτε για τυχόν εξελίξεις στο δικτυακό τόπο της Βιβλιοθήκης και στο λογαριασμό της στο Facebook.