Κατόπιν απόφασης της Πρυτανείας η Κεντρική Βιβλιοθήκη όπως και τα παραρτήματα της παραμένουν κλειστά. Δείτε τις λεπτομέρειες λειτουργίας.

 

 

Επιστροφή

ΑΝΟΙΧΤΗ Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου μας αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα που είχε προκύψει σχετικά με την απασχόληση Μεταπτυχιακών Φοιτητών στη Βιβλιοθήκη και τη λειτουργία της τα Σαββατοκύριακα.

Ως εκ τούτου, η Βιβλιοθήκη θα παραμένει ΑΝΟΙΧΤΗ κανονικά και τα Σαββατοκύριακα (ωράριο λειτουργίας 10:00-20:00).