Επιστροφή

Ανακοίνωση για πρόσβαση των περιοδικών της ΙΕΕΕ μέσω του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ - Heal-Link)


Έως ότου υπάρξει ανανέωση της σύμβασης με τον εκδότη IEEE η πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά της IEEE θα γίνεται μέσω του Συστήματος διάθεσης archives των συνδρομών του HEAL-Link (https://archives.heal-link.gr/).
Μέχρι σήμερα έχουμε παραλάβει από τον εκδότη και κατ΄επέκταση είναι διαθέσιμο το περιεχόμενο για τα έτη 2006-2008 και 2010-2012.
 
Στο προσεχές διάστημα θα ολοκληρωθούν οι απαραίτητες ενέργειες για τη διάθεση των Proceedings της IEEE.