Επιστροφή

Ανακοίνωση σχετικά με τη δημιουργία Νέων Χρηστών Βιβλιοθήκης κ΄ τη Διαδικασία Δανεισμού

Λόγω της μετάβασης απο το Μηχανογραφικό Σύστημα της Βιβλιοθήκης που διαθέτουμε στο Νέο που εγκαθιστούμε, είναι απαραίτητη η αναστολή μερικων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Απο σήμερα 12-11-2015 δεν θα δημιουργούνται νέοι Χρήστες Δανεισμού και δεν θα εκδίδονται νέες Ταυτότητες Βιβλιοθήκης (Οι δανεισμοί θα γίνονται κανονικά).

Στο επόμενο διάστημα θα ανασταλεί για μερικές ημέρες και η δυνατότητα δανεισμού βιβλίων.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση σας.