• Sistemul de calculatoare şi servicii electronice oferit de către BUI-CI se foloseşte doar pentru a sprijini obiectivele Universităţii şi caracterul ei academic.
 • În spaţiul Bibliotecii sunt disponibile calculatoare cu acces doar la catalogul electronic, locuri numite OPAC,  calculatoare cu acces la Internet şi calculatoare care pot fi folosite  cu alte  pachete software.

 

 • Biblioteca deţine 33 de calculatoare, distribuite astfel:

ETAJ

NUMĂR DE CALCULTOARE DISPONIBIL

UTILIZARE

PARTER A

24

7 pentru OPAC
7 pentru Internet

ETAJ 1.A

3

OPAC

ETAJ 2. A

2

OPAC

ETAJ 3

2

OPAC

ETAJ 4

2

OPAC

ETAJ 5

 

 

ETAJ 6

 

 

Toate etajele Bibliotecii sunt dotate cu prize pentru conectare la Internet. La Parterul A, etajul 1.B şi etajul 6 există  echipamente pentru conectare prin Wifi.

 • Utilizatorii echipamentului de uz comun al BUI-CI sunt membrii comunităţii academice a Universităţii din Ioannina.
 • Utilizarea echipamentelor electronice de uz comun impune respectarea codului de conduită care se  aplică  atât pentru personalul BUI-CI, cât şi pentru utilizatori.
 
Κώδικας συμπεριφοράς για τη χρήση των υπολογιστικών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών

Codul de comportament şi conduită al utilizatorilor calculatoarelor şi serviciilor informatice

 • Rolul sistemului de calculatoare şi servicii electronice al Bibliotecii şi Centrului de Informare al Universităţii din Ioannina este de a susţine activitatea educaţională  şi de cercetare, de a oferi servicii comunităţii, în calitate de organism public educaţional.
 • Este interzisă utilizarea abuzivă a sistemului e calculatoare şi a serviciilor electronice, precum şi a funcţiilor administrative ale Bibliotecii în scop personal.
 • Serviciilor electronice ale BUI-CI  nu trebuie folosite cu scopul de a provoca, direct sau indirect,  suprasolicitarea sau utilizarea abuzivă a funcţiilor calculatoarelor.
 • Sistemul informatic al BUI-CI nu poate fi folosit  într-un mod în care să  afecteze normele  morale.
 • Folosirea sistemului informatic şi a serviciilor BUI-CI nu trebuie să provoace discriminare pe criteriu rasial, sexual, confesional, etnic în rândul utilizatorilor. Este strict  interzis orice comportament-atitudine care are ca scop intimidarea  sau ofensarea.
 • În condiţiile  în care un  utilizator este suspectat de folosire necorespunzătoare a calculatoarelor, se va efectua un control al documentelor acestuia de către persoana desemnată de conducere.
 • Încălcarea dispoziţiior regulamentului Bibliotecii cu privire la utilizarea sistemului informatic atrage  după sine limitarea sau interzicerea folosirii acestuia de către utilizator.