Depozitul Instituţional "OLYMPIAS"

Depozitul Instituţional "OLYMPIAS" este înfiinţat de către BUI-CI şi  adăpostşte producţia ştiinţifică a Personalului Academic al Universităţii din Ioannina şi oferă următoarele servicii:
• Colectarea, documentarea, stocarea și întreținerea pe termen lung a materialelor digitale
• Găzduirea, gestionarea organizată și difuzarea fluxului științific al Universității în format digital
Depozitului respectă standardele de acces deschis, așa cum au fost elaborate la nivel internațional şi asigură un model eficient de operare pentru furnizarea flexibilă și organizată a materialelor de cercetare și educație