Împrumut

 

Pot împrumuta material din Biblioteca Universităţii din Ioannina, următoarele categorii de utilizatori:

  • Cadre didactice, cercetători şi personal administrativ al Universităţii din Ioannina.
  • Studenţi înscrişi la unul din Departamentele Universităţii din Ioannina.
  • Masteranzi sau doctoranzi 
  • Cercetători post-doctorali ai Universităţii din Ioannina.
  • Studenţi străini incluşi în programe şi proiecte educaţionale de cooperare  inter-universitară .
  • Utilizatori externi.

.
Persoanele din categoriile menţionate care doresc să aibă acces la colecţiile Bibliotecii au obligaţia să obţină un permis de bibliotecă.
Pentru studenţii Universităţii din Ioannina, acesta este reprezentat de cardul de student. Pentru activarea lui, este necesară  înscrierea acestuia la oficiul de înregistrări al Bibliotecii.

Toate cărţile şi broşurile Bibliotecii din Ioannina pot fi împrumutate. 
Sunt exceptate de la împrumut publicaţii precum  Enciclopedii, Dicţionare, Index-uri, publicaţii vechi şi bibliofile, publicaţii seriale. Lucrările  foarte solicitate pot fi incluse în cateogorii speciale precum „Lucrări cu împrumut limitat” sau „Colecţia studenţească”
Este strict interzisă scoaterea publicaţiilor din incinta Bibliotecii fără înregistrarea împrumutului în sistem.

Utilizatorul este unicul responsabil de lucrările împrumutate până în momentul restituirii acestora.
Deteriorarea documentelor sau lipsa acestora se sancţionează, iar utilizatorul va suporta cheltuielile de recondiţionare şi reintegrare  în circuitul bibliotecii.
Este permis împrumutul către alte biblioteci care nu aparţin Universităţii din Ioannina, numai în cazul în care există un contract de colaborare.
Lucrările care se împrumută altei biblioteci se supun condiţiilor pe care Biblioteca  şi Centrul de Informare al Universităţii din Ioannina le impun.

Personalul didactic academic şi cercetătorii din  Universitatea din Ioannina pot să împrumute un număr de până la 50 de cărţi pentru o periodă de 365 de zile, cu obligaţia de a le restitui, numai dacă una din aceastea nu este solicitată, la o lună de la împrumut.
Cercetătorii postdoctorali ai Universităţii din Ioannina pot împrumuta un număr de până la 30 de cărţi pentru 60 de zile.
Doctoranzii Universităţii din Ioannina pot împrumuta un număr de până la 20 de cărţi pentru 30 de zile.
Masteranzii pot împrumuta până la 15 cărţi pentru 30 de zile.
Studenţii  pot împrumuta până la 3 cărţi pentru 30 de zile.
Materialul împrumutat trebuie restituit  Bibliotecii Universitare în urma  solicitării altui utilizator (doar după  trecerea a 10 zile de la data de împrumut).
În caz de necesitate (operaţiuni de verificare şi control), la cererea BUI, utilizatorul este obligat să restiuie orice publicaţie împrumutată înaintea termenului de restituire.
Drepturile şi obligaţiile utilizatorilor BUI  sunt corelate cu categoria de utilizatori din care fac parte şi nu cu domeniul, departamentul sau facultatea de care aparţin.

Notificări despre restituirea materialului împrumutat se trimit pe adresa poştală sau electronică a utilizatorului.
Conducerea interzice utilizarea serviciilor Bibliotecii sau accesul la sursele electronice ale acesteia utilizatorilor care:

  • nu restituie lucrările împrumutate
  • au în posesia lor cărţi care nu au fost înregistrate în sistemul de Împrumut al Bibliotecii.

Odată cu expirarea permisului de bibliotecă, absolvirea Studiilor Masterale sau retragerea de la Universitatea din Ioannina din orice motiv, utilizatorii au obligaţia de a restitui materialele împrumutate.

Pe parcursul programului de funcţionare al Bibliotecii ( de Luni până Vineri, 08:00- 20:00) pot fi efectuate împrumuturi la Ghişeul aflat la parter.

 

Tipul de utilizator

Număr de cărţi

Perioada de împrumut

Timp de prelungire

Studenţi

3

30 de zile

-

Masteranzi

15

30 de zile

15 de zile

Doctoranzi

15

60 de zile

15 de zile

Studenţi (cu examene de diferenţiere)

absolvenţi (maxim 2 ani de la absolvire)

5

30 de zile

-

Cercetători Post-doctorali

30

60 de zile

15 de zile

Studenţi Erasmus

5

30 de zile

-

Personalul Universităţii

5

60 de zile

15 de zile

Studenţi, masteranzi ai Hellenic Open University (Grecia şi Cipru)

2

15 de zile

15 de zile

 

Sunt exceptate de la împrumut: revistele, dicţionarele, CD-urile, cărţile care sunt însemnate cu “R” (material informativ) sau BNC (ediţii de lux), lucrări de licenţă, dizertaţie şi doctorat, precum şi cărţile care aparţin de colecţia studenţească.

Pentru o bună furnizare de servicii, cu precădere a celui de împrumut, BUI administrează un document cu numele şi adresele utilizatorilor ei. Toate datele sunt confidenţiale şi se folosesc numai de către Biblioteca UI.